KBO

Informatie van KBO Griendtsveen

Eetplein Griendtsveen

Het Eetplein is elke 2e en 4e donderdag van de maand bij Herberg De Morgenstond. De uitnodiging verschijnt in de week vooraf in het Mededelingenblad.

Volgende eetplein: Donderdag  14 december.  Daarna weer op 28 december.

Overige

Kath. Bond van Ouderen Griendtsveen

Sinds 01 januari 2023 maakt KBO Limburg, en daarmee ook KBO  Griendtsveen geen onderdeel meer uit van de landelijke Unie KBO-PCOB. De belangrijkste wijziging is naast een gewijzigd logo vooral het verankeren van de KBO in de regio en de samenwerking op provinciaal niveau.

Informatie van KBO Griendtsveen staat al een aantal jaren op onze pagina van de “Griendtsveense” website voor o.a. de Dorpsraad en het Mededelingenblad: www.griendtsveen.org. Ook vindt U op deze pagina info over het Eetplein, waar U op de achterzijde van dit blad meer over kunt lezen.

Naast onze gewone activiteiten, het gymen op woensdag, het biljarten op dinsdag, donderdag en woensdag, allemaal in het gemeenschapshuis, proberen we ook nog wat activiteiten voor onze leden uit te voeren. Op de website zit ook een link naar ons jaarprogramma.

Een nieuw logo, nieuwe ideeën. KBO Griendtsveen is op het moment een vergrijzende vereniging. Net als veel verenigingen hebben wij ook het probleem dat er bijna geen nieuwe leden bij komen. Om een echte vernieuwing in activiteiten te krijgen hebben we dat nieuw bloed nodig.  Daarom ook deze oproep aan de gemeenschap van Griendtsveen.

Want wij willen ook over onze horizon heen kijken. Onze vereniging is niet groot, daarom richten wij ons nadrukkelijk ook op niet-leden. We kunnen hier van alles opnoemen, maar activiteiten hebben alleen een kans van slagen wanneer we voldoende leden hebben.

Natuurlijk beseffen we dat de huidige pensioenleeftijd en het vooruitzicht voor de toekomst niet echt helpen om onze vereniging groter te maken, maar we doen toch een poging. U kunt al lid worden van de KBO vanaf 55 jaar.

Waar denken wij aan: excursies, fietstochtjes of wandelingen in onze mooie omgeving met een goede koffiestop onderweg. Consumpties zijn voor eigen rekening, maar meer dan die consumptie gaat het om het SAMEN iets beleven. Ook als U zich nog niet “senior” voelt wilt U misschien wel samen met anderen een fietstochtje maken of in Griendtsveen blijven om uw jeu-de-boules kwaliteiten weer op te waarderen, bij de Zaal ligt nog altijd een jeu-de-boulesbaan.

Het lidmaatschap van KBO Griendtsveen en KBO Limburg biedt o.a. de volgende services:

Ouderenadviseurs. Goed opgeleide vrijwilligers van de KBO die thuis op verzoek komen kijken naar de woon- en leefsituatie, en mogelijke vragen bespreken.

Hulp bij het invullen van de jaarlijkse Belastingaangifte.

Speciaal tarief voor de verplichte rijbewijskeuring voor 75-plussers.

Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea.

Voor meer informatie of om U aan te melden kunt U terecht bij het dagelijks bestuur van de KBO Griendtsveen

Mededelingenblad

Bekijk hier de laatste mededelingen.