Parochie

Hier vindt U informatie terug van de parochie H. Barbara.

Wij hebben om de 14 dagen een H.Mis

De volgende mis is op zondag 28 juli om 11.00 uur.  

Daarna is de volgende mis op 11 augustus.

Misintenties kunnen altijd afgelezen worden, ook al staan ze

niet vermeld in het Mededelingenblad.

Bereikbaarheid parochie:

De Parochie is te bereiken via Ton Bukkems

Krijgt U niet direct gehoor, spreek dan Uw naam en telefoonnummer in, dan kan ik U terugbellen.

of schriftelijk via zijn huisadres

Voor de opgave van de Misintenties geldt het volgende e-mail adres:

De misintenties kunnen ook schriftelijk opgegeven worden. 
Eveneens op het adres:

De misintenties staan in het Mededelingenblad

Dopen

Wilt U uw kind laten dopen, wilt U gaan trouwen neem dan tijdig contact op met het Kerkbestuur, bij voorkeur via e-mail

Facebook

Kijk ook eens op de facebookpagina van Parochie H.Barbara: www.facebook.com/parochiebarbara

Tarieven Parochie

Mededelingenblad

Bekijk hier de laatste mededelingen.