Informatie

De dorpsraad vergadert in principe elke derde woensdag van de maand.

Vergaderschema

Het verslag van de vorige vergadering staat hieronder.

In de maanden juli en augustus zijn er meestal geen vergaderingen. Wanneer er geen actuele agendapunten zijn, kan het zijn dat er vergaderingen niet door gaan. Het dagelijks bestuur beslist hierover. In het Mededelingenblad kunt U lezen wanneer de volgende vergadering is.

Griendtsveen is een onderdeel van de:

Informatie over diverse zaken kunt U daar ook vinden.

Mededelingblad

Bekijk hier de laatste mededelingen.