Informatie

De dorpsvereniging vergadert in principe elke derde woensdag van de maand.

Informatie algemeen.

Een dorpsvereniging als opvolger van de huidige dorpsraad. Op 06 maart is de eerste Algemene Ledenvergadering geweest. U kunt zich al als lid van de dorpsvereniging aanmelden. . Hier kunt U deze link aanklikken.

Hieronder staan ook de Statuten van de Dorpsvereniging.

Beste inwoners,

Na de goedbezochte eerste Algemene Ledenvergadering van de Dorpsvereniging heeft het bestuur ook haar eerste (besloten) vergadering gehad. Tijdens deze vergadering is het nieuwe dagelijkse bestuur samengesteld. Het nieuwe dagelijks bestuur bestaat uit:

Hans Hinten, voorzitter.

Matthieu van Os, penningmeester en

Ton Bukkems, secretaris.

Het secretariaatsadres blijft dus vooralsnog ongewijzigd: Helenaveenseweg 4, 5766 PB Griendtsveen.

We hebben wel een nieuw mailadres aangemaakt: dorpsvereniging@griendtsveen.org. De leden hebben dit al gemerkt bij o.a. de mailing voor de avond van het waterschap over EBOM.

Als bestuur gaan we ons eerst beraden op het takenpakket wat er te wachten staat. Wanneer we weer een Algemene ledenvergadering houden of anderszins een openbare vergadering kunt U t.z.t. lezen in het Mededelingenblad en via andere sociale media.

Groeten namens het bestuur van de Dorpsvereniging Griendtsveen.

In de maanden juli en augustus zijn er meestal geen vergaderingen.

Wanneer er geen actuele agendapunten zijn, kan het zijn dat er vergaderingen niet door gaan. Het dagelijks bestuur beslist hierover.

In het Mededelingenblad kunt U lezen wanneer de volgende vergadering is.

Hieronder het door de Loods opgestelde Dorpsontwikkelingsplan met mogelijke bouwlocaties EN de reactie daarop van de gemeente. Er komt nog een informatieavond hierover. 

Griendtsveen is een onderdeel van de:

Informatie over diverse zaken kunt U daar ook vinden.

Mededelingenblad

Bekijk hier de laatste mededelingen.